Registruotų ryšių peržiūra - View Your registered QSO

Šaukinys - Calsign:

Aktyvuoti objektai - Activated objects

Parodyti visus - Show all:   LHFA   WAL   LYFF

Dirbusių šaukinių skaičius - Number of worked Calsigns

ProgramActivatorsLY huntersDX hunters
LHFA 89 1045 13126
WAL 255 1303 34395
LYFF 72 690 31119

Aktyvuoti objektai - Activated objects

ProgramPHONECWDIGI160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm3cm
LHFA 786 573 13 2 785 408 88 275 44 26 4 3 4 22 6 0
WAL 355 264 13 5 332 216 86 195 52 31 7 10 2 110 7 1
LYFF 121 83 6 4 78 114 69 108 28 18 7 9 1 5 3 1

Registruoti ryšiai - Registered QSO

ProgramPHONECWDIGI160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm3cm
LHFA 67691 21243 340 33 52549 14614 3220 17721 578 257 16 13 64 198 11 0
WAL 113030 82836 359 3587 106700 28801 15538 35525 3931 829 192 356 65 684 16 1
LYFF 41325 66565 63 3587 31955 23365 14930 29037 3699 752 192 354 1 73 7 1