Registruotų ryšių peržiūra - View Your registered QSO

Šaukinys - Calsign:

Aktyvuoti objektai - Activated objects

Parodyti visus - Show all:   LHFA   WAL   LYFF

Dirbusių šaukinių skaičius - Number of worked Calsigns

ProgramActivatorsLY huntersDX hunters
LHFA 87 1030 12855
WAL 249 1276 33250
LYFF 67 671 29821

Aktyvuoti objektai - Activated objects

ProgramPHONECWDIGI160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm3cm
LHFA 775 573 11 2 774 392 88 265 44 26 4 3 4 20 6 0
WAL 348 258 12 5 329 202 63 176 48 29 7 10 2 108 7 1
LYFF 83 47 6 4 74 78 30 68 21 16 7 9 1 5 3 1

Registruoti ryšiai - Registered QSO

ProgramPHONECWDIGI160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm3cm
LHFA 64459 21175 207 33 50529 13951 3220 16975 578 257 16 13 64 194 11 0
WAL 105344 79365 226 3587 104528 25036 14499 31302 3849 824 192 356 65 680 16 1
LYFF 36180 62230 63 3587 31547 19697 13611 25039 3617 747 192 354 1 73 7 1