Registruotų ryšių peržiūra - View Your registered QSO

Šaukinys - Calsign:

Aktyvuoti objektai - Activated objects

Parodyti visus - Show all:   LHFA   WAL   LYFF

Dirbusių šaukinių skaičius - Number of worked Calsigns

ProgramActivatorsLY huntersDX hunters
LHFA 89 1041 13045
WAL 255 1295 33809
LYFF 70 680 30466

Aktyvuoti objektai - Activated objects

ProgramPHONECWDIGI160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm3cm
LHFA 778 573 13 2 777 397 88 270 44 26 4 3 4 22 6 0
WAL 350 261 13 5 329 207 76 185 52 31 7 10 2 110 7 1
LYFF 103 65 6 4 76 96 51 88 27 18 7 9 1 5 3 1

Registruoti ryšiai - Registered QSO

ProgramPHONECWDIGI160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm3cm
LHFA 66031 21243 340 33 51629 14338 3220 17257 578 257 16 13 64 198 11 0
WAL 108566 81140 359 3587 105717 26682 15066 32977 3893 829 192 356 65 684 16 1
LYFF 38284 64405 63 3587 31741 21285 14325 26773 3661 752 192 354 1 73 7 1